मत्स्यासन

असन : पूर्वस्थिती -शयनस्थिती

१)दोन्ही पाय साधारणतः एक फूटभर दूर करा

२)डावा  पाय गुडघ्यात वाकवून उजव्या मांडीवर ठेवा .

३)उजवा पाय गुडघ्यात वाकवून डाव्या  मांडीवर ठेवा .

४)कोपऱ्यांच्या आधाराने खांदे व डोके वर उचला .मान  मागे वाळवून टाळू डोक्याचा वरचा भाग जमिनीला टेकवा .

५) दोन्ही हातानी विरुद्ध पायांचे अंगठे पकडा व श्वसन संथपणे चालू ठेवा .

 या उलट दिशेने आसन  सोडणे .

वेळ:

फायदे :

जालंधर बांधत ज्या ग्रंथीवर दाब येतो त्या ग्रंथी या आसनात ताणल्या जातात .याशिवाय मांड्यात शिरा व पोटाचे स्नायूपण पद्धतशीरपणे ताणले गेल्याने त्यांची कार्यक्षमता वाढते .डोक्याच्या व टाळूच्या विशिष्ट अवस्थेमुळे मेंदूचा रक्तपुरवठाही अधिक चांगल्या प्रमाणात होतो.

काळजी:

मानेचे स्नायू दुखावण्याचा संभव आहे

मत्स्यासन
Click image to enlarge